Python 課程 (2020)

by | 十二月 25, 2019 | 文章:Python

講求實用的有趣 Python 課程

HKLEX 大數據學院從 2016 年起,是香港首家推出講求實用性的 Python 課程的機構,課程由淺入深,將原本充滿學術感的 Python 編程教授來自各行各業的在職人士及學生。截至2020年一月,我們已經教出了400多名學生。課程務求在 6 堂之內,令學員從編程菜鳥,變成能自行開發實用程式及爬蟲的小專家!

以實作為目標的 Python 課程

為了解決上述的學習問題,我們製定了以實作股價網站擷取器為目標的課程,透過一個實例,令學員更加能充分感受每一個編程概念的重要性,並且更具沈浸感,記憶更深刻。以下是簡單演示網頁爬蟲能力的影片,只有一分多鐘,歡迎大家打開看看!

網絡上有很多人提供免費的 Python 教學,主要是教授 Python 語法,偏向學術性,花上很長時間的學習沈悶的編程語法,而忽略了我們最重視的實際應用操作。你會發現就算你對基礎語法多麼的熟練,但在編寫實際的應用上還是一版空白。例如你想編寫股價採集器,亦不知道從何開始,不知道該如何運用合適的模組(module),遇到問題時亦不懂除錯(debug),處處碰璧,結果放棄學習。。。

有趣爬蟲編寫(網站資料擷取器)

課程利用 aastocks.com 作為例子,一步一步從基本原理將你帶到實作目標,在過程中你會明白設計程式的思維,能自行編寫程式。

往屆課堂照片(部分)

報讀 Python 課程

Python 課程有線上學習及線下學習兩種方案選擇,課程詳到點擊連結查看:Python 大數據採集課程

若想知道 Python 能做到甚麼,請看 「Python 可以做甚麼?」。

立即訂閱我們,獲取投資、網絡行銷、編程技術等實用資訊!

訂閱電郵訊息?

我們會定期將最新活動資訊經電郵推送給大家,立即填寫以下表格訂閱!

追蹤我們的社交媒體

我們在 facebook 及 youtube 會定時發佈最新的活動資訊,歡迎大家訂閱!

課程推介

賽馬運動數據投資課程

賽馬運動數據投資課程

賽馬運動數據投資課程本課程設立的目的是推廣數據在投資上的運用,以賽馬運動數據為研討對象,令學員能透過數據挖掘及分析,建立自己的投資模型,並學會捕捉市場及莊家漏洞,尋找獲利機會。學員更會獲得競馬の科学平台的使用權利,透過實時賽馬數據分析系統,活學課程所學,大幅提高贏錢機會! 課程介紹有冇諗過點解間中都贏馬但係到月尾輸錢? 大家一定要先捨棄想贏馬的想法,因為贏馬不代表你會贏錢。我們投注時一定要懂得計算清楚回報期望值,若期望值為負數,便要避開地雷!...

Python 大數據採集課程

Python 大數據採集課程

本課程將利用 PYTHON 編寫自動化大數據採集程式,你將一次學懂 PYTHON、HTML、SELENIUM 三大知識,實戰擷取真實股票網站上的資料,並把資料輸出到 EXCEL 作分析。